پس از فاجعه – گوشه‌ای از زندگی زیور

عکس‌هایی که در این جا به تصویر کشیده شده، گوشه‌ای از زندگی زیور پس از فاجعه دردناک اسید پاشی به او ودخترش یثری است که توسط برادر شوهرش يادگار و همسر او به نام لیلا، وقتی که زیور وفرزندانش در خواب بودند انجام شد. یثری هجده ساله از شدت جراحات ناشی از اسیدی که به سنیه‌اش پاشیده شده بود جان باخت. حال زیور با درد جانکاه خود و اندوه یثری سر می‌کند. این تصاویر در خانه او گرفته شده است. اسفند ماه سال ۱۳۹۳  مهدی پسرکوچک زیور کلاس پنجم ابتدایی است که درکنار مادرش زیور دیده میشود.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s