همه با هم در برابر اسیدپاشی

از ویدئوی تهیه شده توسط کمپین «در برابر اســـــیدپاشی» دیدن کنید

http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/LkAdM/vt/frame

درشبکه یوتیوب مشاهده کنید:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s