”پدرم با کمک برادرم به صورتم اسید پاشید”

موارد اسید پاشی در ایران کم نیستند. شاید جنجالی‌ترین آنها که در رسانه‌ها سر و صدا کرد، مورد آمنه بهرامی بود که خواستگارش پس از جواب نه، او را با اسید نابینا کرد. یا اسید پاشی زنجیره‌ای در اصفهان که البته هنوز این پرونده بسته نشده است. حالا بامداد اسماعیلی در آلمان با تهمینه یوسفی ملاقات کرده است که او هم قربانی اسید پاشی بوده. پدر و برادرش بر روی او اسید پاشیدند. حالا او می‌گوید تصمیم گرفته داستان زندگیش را برای تمام دنیا تعریف کند و از بی‌عدالتی که در ایران در حقش شد شکایت کند.

منبع: بی بی سی فارسی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s