درباره کمپین

againstacid.wordpress.com-acid-attacks
همه با هم در برابر اسیدپاشی
در پاییز ۱۳۹۳ درشهر اصفهان، اسید پاشی‌های زنجیره‌ای به سرو صورت چند تن از زنان این شهر توسط  موتورسوار یا موتورسوارانی انجام شد که تاکنون اقدام موثری برای شناسایی و معرفی آن‌ها به خانواده‌های قربانیان و جامعه ایران انجام نشده است. علاوه براسید پاشی زنجیره‌ای تاکنون زنان بسیاری قربانی انتقام گیری‌های شخصی توسط اسیدپاشی شده‌اند. حتی دختران خردسالی همچون رعنا بر اثر اسیدپاشی  زندگی‌شان و سلامت‌شان تباه شده است. این  صفحه برای زدون خشونت علیه زنان و مقابله با پدیده دهشتناک اسیدپاشی است. برای یاری  رساندن به آنهایی است که قربانی خشونت اسید پاشی شده‌اند. برای کاهش خشونت علاوه بر جنبه آگاهی‌رسانی و فرهنگ سازی، قربانیان اسیدپاشی نیز باید مورد حمیات اجتماعی قرار گیرند و فراموش نشود.

دعوت می‌کنیم از صفحه فیسبوک «در برابر اسیدپاشی» دیدن کنید و به حامیان این کمپین بپیوندید:

https://www.facebook.com/Againstacidattack


In October 2014, series of acid attacks on the face of some women in the Iranian city of Isfahan by assailants on motorbikes, has raised panic and fears between Isfahani Citizens.

Till now has not been carried out an effective action to identify and introduce them to the victims’ families and the society in Iran.

In addition to many women, who were the victims of acid attack and a Lot of them just because of personal vendetta were faced by throwing acid, even their childrens , actually young girls, such as Rana lost their life and health.

This page is to waste ratification violence against women and against ACID throwing, in order to help those who have been victims of acid attacks, in addition to reducing violence ,to informant and to raise awareness and cultural toward, to to give this feeling to the victims of acid throwing ,that they are not alone and they will be also supported by the society and that the Society won’t forget them and won’t give up this way!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s